Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

In 1993 zijn de Priesters van het H.Hart gestart met een associatie van Bondgenoten. Het zijn kleine kernen in Nederland, waarvan de leden zich verwant gaan voelen met de diaconale spiritualiteit van de Congregatie van de Priesters van het H.Hart.

Het zijn mensen die met ons verbonden zijn vanuit diaconale activiteiten. Ze zoeken verdieping en aansluiting bij ons.

Dit vanuit de spiritualiteit van het H.Hart van Jezus om: 

"een hart te geven aan onze gebroken wereld.."

 

DOELSTELLING:

 

Het gedachtengoed van de S.C.J. in Nederland doorgeven aan niet-S.C.J.-ers

Het gedachengoed

Het gedachtengoed is samen te vatten als:
Een hart geven aan een gebroken wereld volgens het charisma van pater Dehon
Een hart geven duidt op de menselijke betrokkenheid op de ander, mee-leven, mee-lijden, naast de ander gaan staan in diens gebrokenheid. Een gebroken wereld duidt op een wereld/maatschappij waar nog steeds mensen ontrecht worden, aan de kant gezet en niet volwaardig mee mogen doen. Het charisma, de geestesgave van pater Dehon wortelt in zijn geloof in Gods liefde, verbeeldt door het hart van Jezus. Dat geloof deed hem werken aan en in de maatschappij om deze om te vormen tot Rijk van God: die maatschappij waar aan God en de mens recht gedaan wordt, waar God en mens de eer krijgen die hun toekomen. Want waar de mens onteerd wordt, daar kan God niet goed geeerd worden.
Drie polen dus:
Naast de gebroken mens gaan staan, Trachten de oorzaken van de gebrokenheid weg te nemen in mens en maatschappij en de geloofsovertuiging van pater Dehon.

Doorgeven

Het doorgeven is noodzakelijk omdat de Nederlandse S.C.J.-provincie sterk vergrijst. Wij menen dat het gedachtengoed van pater Dehon, zijn charisma, de moeite waard is om doorgegeven te worden aan toekomstige generaties.

Niet SCJ-ers

Wij denken daarbij in de eerste plaats, maar niet alleen, aan mensen die diaconaal bewogen zijn en die al op een of andere wijze kennis gemaakt hebben met onze medebroeders. Mensen dus die al iets hebben ervaren van de spiritualiteit van de S.C.J.
Het "gedachtengoed doorgeven" wil niet alleen een mentale oefening zijn. Er dient wel degelijk ook een daadwerkelijke inzet plaats te hebben ten gunste van de "kleine mens".
De huidige niet-S.C.J.-ers, onze Bondgenoten, zetten zich ook allen daadwerkelijk in, maar wel ieder op eigen titel. Ons streven is om een gezamenlijk werk te vinden waarin, ten minsten een aantal, Bondgenoten zich kunnen inzetten. Dat schept een band en is misschien ook een kans tot werving. 


 

Terug naar boven