Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

De biologenclub uit Asten en omgeving hebben de tuin bestudeerd met als resultaat een prachtig boekwerkje waarin alle bijzonderheden van onze tuin beschreven staan. De tuin werd ‘de longen van Asten’ genoemd.

Den Haag is inmiddels ontruimd en de laatste der Mohikanen, pater de Rooij en pater Blok, zijn verhuisd naar Teteringen. Ook pater Voss is verhuisd, van Asten naar Nijmegen, net als pater Van Geel van Asten naar Steenbergen gegaan is. Met al die mutaties bewijst de adressenkaart zijn nut; die kan immers snel aangepast worden. Toch denken we erover om ook het ‘oude’ adressenboekje nog eens uit te geven, met een frequentie van eens per twee jaar. Velen missen dat boekje toch wel.

Verder een vrij rustige vergadering, met als terugkomend punt de zorgen om Asten en de transitie naar Teteringen. We blijven de vinger aan de pols houden en ons best doen om alles zo goed mogelijk te laten lopen.

Ik wens u een goed carnaval toe en een goede 40-dagentijd.

W.Bekedam scj

Terug naar boven