Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

Omdat onze provinciaal econoom in de middag feestelijke verplichtingen had – zijn dochter studeerde af – werd het financiële gedeelte van de vergadering naar voren geschoven. De jaarrekening van 2016 werd toegelicht en goedgekeurd. Onze nieuwe accountant en de financiële commissie hadden reeds hun waardering uitgesproken over het jaarverslag.

We hebben het ook over Asten gehad. Ondanks allerlei berichten in de media, die van alles weten waar wij nog geen kennis van hebben genomen, is er ten aanzien van Asten nog niets definitief beslist. Het is ook best wel moeilijk een goede beslissing te nemen over ons oude, maar o zo vertrouwde, huis en zijn bewoners. We wikken en wegen…

In Nijmegen was er weer een vergadering met de Waalboog, om de situatie te evalueren. Het is fijn om te horen dat er aan beide zijden van de tafel constructief én creatief gedacht wordt over oplossingen voor gerezen problemen. Samen de vinger aan de pols houden werkt uiteindelijk best goed.

We memoreerde ook nog de missionarisdagen. De laatste maal… De eerste maal, zo verluidt het getuigenis van oudere medebroeders, was georganiseerd door p. Kees Wijfjes. Hij had, na de coupe in Chili, alle familieleden van de Chili-missionarissen bezocht om ze op de hoogte te brengen van het wel een wee van hun familielid. Het jaar erna bedacht hij dat het makkelijker zou zijn alle familieleden samen bijeen te roepen. Zijn actie liep parallel met een idee uit het missiesecretariaat o.l.v. p. Dingelstad - alle goede ideeën worden vaak op meer plaatsen tegelijkertijd bedacht. Deze laatste keer was, net als de keren ervoor, weer een fijne bijeenkomst, met een inspirerende inleiding door p. Fans van der Hoff.

Het was een volle vergadering en een warme… de zomer is losgebroken. Ik wens onze econoom en alle anderen die nog op vakantie gaan een goede vakantie toe. En degenen die niet op vakantie gaan, wens ik een goede tijd waarop je ook even kunt genieten van lekker-zonder-jas-in-het-zonnetje-lopen.

Een warme groet, Wilbert

Terug naar boven