Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

Gelukkig heeft de Canadese provincie financieel bijgesprongen en ook de Nederlandse provincie heeft een bijdrage geleverd om het ergste leed te verzachten. In Prinsenbeek is in de parochie een collecte voor Frans gehouden. Fijn dat zovelen met Frans en zijn mensen meeleven!

De provinciaal is aanwezig geweest bij een bijeenkomst van de ‘Participatie Communiteit’. Hij deed actief mee en was tevreden met het gebodene.

Ook de naderende Provincieraad kwam ter sprake. Er komt géén tweede consultatieronde, omdat de eerste ronde al voldoende duidelijkheid verschafte. Behalve de verkiezing van een nieuw bestuur, wil het huidige bestuur ook kijken of er een korte verantwoording van de afgelopen bestuursperiode gepresenteerd kan worden.

De Financiële Commissie is ook weer bijeen geweest. Zij hebben de jaarrekening bekeken, en waar nodig, van commentaar voorzien. Ook werd de KNR besproken: die hadden om een extra bijdrage gevraagd voor de komende periode. We gaan daar prudent mee om.

Dan Asten: de ontwikkelingen daar blijven de grootste aandacht van het bestuur houden. Met alle zorg bekijken we de diverse opties en mogelijkheden, om uiteindelijk tot een goede en verantwoorde keuze te komen. Er is nog niets definitief beslist!

Ons huis in Den Haag gaat onder de hamer. Eind oktober zullen de biedingen op ons huis bekend zijn en kan er besloten worden of het verkocht gaat worden óf dat we verder kijken of er een beter bod komt. Kortom, ook in Den Haag het nodige aan veranderingen.

Op de komende provincieraad kunt u het bestuur van alles vragen over het beleid van de afgelopen tijd. We hopen u daar te mogen treffen!

Groet Wilbert Bekedam s.c.j.

Terug naar boven