Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

In Asten is het verhuisplan gereed en wordt het ook ten uitvoer gebracht. Er wordt al ingepakt, soms met behulp van de in- en uitpak dames. Br. Jos Vrancken is regelmatig in Teteringen om onze gemeenschappelijke ruimte van het nodige – o.a. een koffiezetapparaat en koelkast – te voorzien. De transitie is een lastig proces, want waar aan de ene kant, Teteringen, de communiteit moet groeien, wordt die aan de andere kant, Asten, kleiner; en om toch beide communiteiten zo goed mogelijk leefbaar te houden… dat zal niet altijd meevallen. Gelukkig hebben we veel steun aan ons personeel en ook aan Leo van Bussel. Maar spannend blijft het!

Onze econoom meldde dat er weer 60 boeken over onze congregatie verkocht zijn. Misschien blijft aldus iets van ons spiritueel erfgoed levend. Wellicht kan er ook een internationale communiteit gesticht worden om de spiritualiteit van onze congregatie in de Lage Landen in stand te houden, - dat is wat het Generaal Bestuur voor ogen heeft - maar de berichten van andere ordes en congregaties over dat soort internationale communiteiten zijn niet bepaald gunstig. Middels ons studiefonds leggen we in ieder geval wat geld opzij voor deze eventuele communiteit.

Ook de verkoop van enige schilderijen uit de Duivelsbruglaan bracht nog wat extra geld in het laadje. En ook de belastingaangifte heeft wat geld opgebracht. Dat geld gaat er net zo snel weer uit als het erin komt, want het bestuur heeft weer enkele projecten goedgekeurd. Gelukkig dat we dat nog steeds kunnen doen.

We zitten in de Paastijd, een tijd van bevrijding van alle angst. Je mag, vanuit het vertrouwen op de verrezen Heer, in alle vrijheid leven. Een blijde boodschap die ons tot steun mag zijn bij alle ongewisheden van ons leven.

Groet, Wilbert

Terug naar boven