Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

P. Provinciaal memoreerde ook het 50-jarig priesterfeest van pater Frans van der Hoff. Een mooi feest met een stemmige viering in een volle kerk. (Waar ik overigens wel van schrok was het verhaal van p. van der Hoff dat er in het afgelopen jaar al 29 priesters in het bisdom vermoord zijn door drugsbendes; de bisschop loopt rond met een kogelvrij vest. De prijs van de Blijde Boodschap is soms wel erg hoog.)

Als één van de bewoners van de residentie in Teteringen, wist onze provinciaal ook te melden dat langzamerhand de medebroeders hun draai wat beginnen te vinden. Eén had gezegd dat hij nu meer plaats had op zijn kamer om zich met zijn rollator te bewegen.

De verdere transitie van Asten naar Teteringen gaat door, maar langzaam; er moet immers eerst plaats komen voor de nieuwe bewoners. Tegelijkertijd moet Asten natuurlijk ook leefbaar blijven. Dankzij de komst van missionarissen wil dat tot nu toe redelijk lukken.

We hebben het ook gehad over de toekomstige verblijfplaatsen voor onze missionarissen. Nijmegen lijkt een optie en, misschien in de toekomst Teteringen ook. Het bestuur blijft in deze waakzaam.

Over het kapittel, dat uiteraard ook ter sprake kwam, leest u elders.

Tenslotte valt er te vermelden dat het bestuur vanuit de communiteit van Teteringen getrakteerd werd op vlaai. Wij hopen dat Asten en Nijmegen volgen en dat er zo een nieuwe traditie geschapen wordt.

Vol verwachting groet ik u en wens u een mooi begin van de zomer toe.

Groet, Wilbert

Terug naar boven