Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

Zoals u in het vorige nummer van Mededelingen SCJ hebt kunnen lezen, zien we veelal bekende medebroeders terug in de raad: zoveel keuze hebben we niet meer. We moeten daarom rekening houden met het feit dat er aanpassingen moeten komen in de opzet van onze NLV. De oude regels zijn nog gebaseerd op veel communiteiten met grote aantallen. Voor het komend provinciaal kapittel wordt dat een opdracht. De provincieraad mag zelf het statuut wijzigen… dus dat statuut zal binnenkort bekeken moeten worden.

Afgelopen week hebt u de kieslijsten gekregen met het verzoek om aan de afgevaardigden van uw communiteit aan te geven wie u gekozen wil zien. De provincieraad is strikt genomen niet gebonden aan de uitslag van de peiling, maar in de praktijk wordt die tot nog toe steeds gevolgd.

Laten we hopen dat het op 25 oktober gekozen bestuur met voldoende draagkracht vanuit de provincies op 1 januari 2018 aan zijn taak kan beginnen en dat dit bestuur kan blijven rekenen op een goede samenwerking met alle medebroeders. Meewerken aan ons aller welbevinden is een verantwoordelijk van ieder van ons.

Koos de Rooij scj

Terug naar boven