Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

Het bestuur kreeg enkele aanbevelingen mee om er de komende jaren de nodige aandacht te blijven besteden: met name moet bekeken worden hoe lang we nog alle zaken in eigen beheer kunnen behartigen en het is nodig tijdig om te zien naar hulp van buiten. Voorop staat dat we zo lang mogelijk ons communiteitsleven in stand houden. Daarvoor is voor ons allen een goede huisvesting en de nodige zorg een vereiste. Al jaren houden deze zaken ons bezig en het bestuur kan dus het lopend beleid voort zetten.

Laten we hopen dat we ook de komende jaren er in slagen om er voor te zorgen dat we ons ideaal als religieuzen kunnen blijven nastreven. Daarvoor is ons aller inzet noodzakelijk en het bestuur zal proberen de voorwaarden daartoe zo goed mogelijk te vervullen.

Mede namens de andere bestuurders:

J. Aarts, vice provinciaal ,

W. Bekedam,

W. Halters

L. Croimans,

R. van Langen

J. de Rooij, sup . prov NLV

Terug naar boven