Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

Laten we hopen, dat de plannen om hier alle bewoners van ons Asten een thuis te bieden naar wens gerealiseerd gaan worden.

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de leiding van Zuiderhout, de paters SVD en ons SCJ. Hier komen alle zaken aan de orde, die nodig zijn om de communiteit van Asten naar Teteringen over te plaatsen.

Een eerste gegeven is van meet af aan bekend. De hele communiteit kan niet ineens naar Teteringen. Zuiderhout heeft geen 14 kamers tegelijk vrij. De overgang zal dus geleidelijk gaan. Toegezegd is dat rond half april/begin mei vijf medebroeders in Teteringen terecht kunnen. Daarna volgen de anderen.

Hoe dat zal verlopen, met nog bezien worden.

Van belang is daarbij dat zowel voor de nieuwkomers in Zuiderhout als voor de achterblijvers in Asten de toestand zo leefbaar mogelijk blijft.

Dat betekent dat er voor de bewoners van Zuiderhout vanaf het begin een gemeenschappelijke ruimte is. Zoals het er nu uit ziet, wordt dat eerst een voorlopigheid ruimte. Naar een definitieve, groter ruimte voor de hele communiteit moet nog gezocht worden.

Alles is nog niet geregeld en dat brengt onduidelijkheid met zich mee. Het mooiste zou zijn dat de toekomst voor de medebroeders helemaal uit gestippeld was. Het is te begrijpen dat deze onzekerheid voor hen niet gemakkelijk te verdragen is.

Dit mag niet te lang duren. Daarom is het belangrijk dat de toezeggingen die de leiding van Zuiderhout en de paters SVD hebben gedaan toen wij ons meldden, in nauwe samenwerking met ons gestand gedaan worden. De onderlinge verhoudingen zijn goed. De bereidwilligheid om aan onze wensen tegemoet te komen is aanwezig. Daarom mogen we er op vertrouwen dat wat op zes februari begonnen is, zal uitlopen op een voorspoedige vestiging van onze Astense communiteit in Park Zuiderhout.

Koos de Rooij scj

Terug naar boven