Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

Verder werd de uitslag van de peiling in verband met de komende verkiezing van het provinciaal bestuur doorgenomen. De mogelijke kandidaten worden benaderd of zij bereid zijn hun diensten aan de confederatie te verlenen. De samenstelling van de nieuwe, wellicht is het beter te zeggen: vernieuwde provincieraad is nagenoeg rond, zodat het kiescollege voor de oktoberzitting gereed is.

Een groot deel van de vergadering moest worden ingeruimd voor de plannen voor de communiteit van het Heilig Hartklooster in Asten. De moeilijkheid is dat er nog een aantal onzekerheden zijn. Wel staat vast dat de aanvankelijke plannen om naar de zusters aan de overkant te verhuizen niet kunnen doorgaan. De kosten om deze verhuizing door te zetten zijn veel te hoog. Die kunnen we niet opbrengen ,willen we onze toekomst financieel veilig stellen. Naast de zorg om tot het eind als communiteit te blijven leven is er ook de plicht dat zelf op te kunnen brengen. Maar hoe gaat de toekomst in Asten er dan uit zien ? Er is momenteel een onderzoek gaande om te bekijken of het mogelijk is dat we na 1 mei 2018, de datum waarop de afspraken met de Waalboog aflopen, als ‘gewoon’ klooster verder gaan. Dan moet er heel veel gegarandeerd blijven, bv. de zorg, voldoende personeel in eigen beheer voor de keuken, de schoonmaak, de wasserij en wat al niet meer. Dan blijft het pand in ons bezit en dragen we dus ook de verantwoordelijkheid voor het onderhoud. Het bestuur hoopt dat er voor 6 september duidelijkheid over is. Wat zou het mooi zijn, als Asten ‘gewoon” Asten kan blijven, maar dat kan niet tegen alle prijs, helaas.

Verder hebben de mogelijke kopers van ons pand verschillende keren hun beslissingsdatum opgeschoven. Zij hebben op hun beurt de plannen nog niet rond, mede omdat de gemeenteraad van Asten de besluiten over haar deelname aan de koop en over de subsidie aan de toekomstige gebruikers heeft uitgesteld tot eind dit jaar. Het Eindhovens Dagblad heeft al verschillende artikels aan de toekomst van ons klooster gewijd. En die geven een niet al te gunstig vooruitzicht. Al verzekeren ons ingewijden dat die koop best wel door zal gaan. Maar zeker is het niet. Een troost kan zijn dat er zich al enkele andere gegadigden gemeld hebben.

Intussen zet het bestuur, voor het geval we toch niet in Asten kunnen blijven, stappen om naar alternatieven uit te zien voor de toekomstige behuizing. De confraters van Asten worden natuurlijk daarbij betrokken. In eerste instantie is de mogelijkheid overwogen om naar Nijmegen te gaan, maar daaraan zijn verschillende onzekerheden verbonden in verband met de plannen van de Waalboog omtrent de verkoop van al haar onroerend goed, inclusief het Jozefklooster. Dat heeft wel geen gevolgen voor de huidige bewoners, want voor hen heeft de Waalboog de plicht om voor vervangende woonruimte te zorgen , maar of dat dan ook geldt voor de ‘nieuwkomers” ?

Tenslotte vroeg ook de communiteit van Nijmegen de aandacht. Helaas ontbreekt het nogal aan het doorvoeren van de verbeteringen, die afgesproken werden tijdens de evaluatiebijeenkomsten over de afspraken tussen ons als SCJ en de Waalboog. Bij de Waalboog zal deze klacht extra onder de aandacht gebracht worden.

Al bij al groet u de plaatsvervangende rapporteur, omdat Wilbert als enige pastor in vaste dienst zijn welverdiende vakantie vierde.

Koos de Rooij scj

Terug naar boven