Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

In oktober is een bijeenkomst gepland. Dan zal er heel waarschijnlijk nog geen brief uit Rome gekomen zijn. Die kan dus nog niet behandeld worden. Verder bespreekt het bestuur meestal hoe het staat met de uitvoering van de eigen kapittelresoluties.

Zoals u weet is er in mei van dit jaar in voorbereiding op het generaal kapittel in onze NLV een kapittel gehouden. Daar zijn de resoluties van het vorige kapittel bevestigd. Sinds mei zijn er geen bijzondere ontwikkelingen rond de uitvoering van die resoluties geweest. Dus heeft het bestuur besloten om de oktobervergadering niet te laten door gaan.

Volgens het statuut van de provincieraad komt de raad ook bijeen als minstens een vierde van het aantal leden daarom vraagt. Is het een juiste inschatting dat de wens om samen te komen niet bij zoveel raadsleden leeft?

Mocht dat wel zo zijn, dan hoort het bestuur dat graag. Want we mogen elkaars rechten niet te kort doen…

Koos de Rooij scj

Terug naar boven