Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

In de middagvergadering kwamen de financiële zaken aan de orde: Het bestuur nam het advies van de financiële commissie over om enkele door mensen met een missie aangedragen projecten voor Uganda te honoreren. Ook het project “feest” van het Museum Catharijne Convent krijgt een bedrag. Dat project wil kinderen kennis bijbrengen over onze christelijke cultuur. Die kennis krijgen ze niet meer zo vanzelfsprekend in deze tijd van ontkerkelijking.

Verder heeft het bestuur de jaarrekening van 2017 van de Nederlandse provincie goed gekeurd. Die was gecontroleerd door de accountant en correct bevonden. Ook hier volgde het bestuur het advies van de financiële commissie. De provinciaal econoom, onze Wim Antens, is officieel gedechargeerd met veel dank voor hem en zijn medewerkenden.

Tenslotte hebben we de vervanging geregeld van de provinciaal tijdens zijn deelname aan het generaal kapittel van 14 tot 27 juli. Met Wilbert Bekedam en J. Aarts gaat ondergetekende naar Rome op 13 juli.. met Ryanair (als de piloten dan niet staken… het Eindhovens Dagblad maakt gewag van een dreigende werkonderbreking… laten we hopen dat het bij dreigen blijft..) De eerste documenten voor de vergadering zijn al per email aangekomen: het reglement en het werkdocument

(waarin van dag tot dag het verloop gepland is… alleen dus een werkschema zonder inhoudelijke gesprekstof, maar die zal wel ter vergadering worden verstrekt).

De deelnemers aan het generaal kapittel zullen u zo goed mogelijk op de hoogte houden van het verloop, bijvoorbeeld zodra er een nieuwe generaal overste gekozen is. Mogen we er vanuit gaan dat u ook aan onze delegatie denkt en voor het welslagen van het kapittel bidt ? Dank daarvoor en alle goeds voor u en de uwen,

Koos de Rooij scj

 

 

Terug naar boven