Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

KoosDeRooij-

Beste medebroeders,

Op 30 mei houden we ons confederationeel kapittel, in voorbereiding op het generaal kapittel. Zoals iedereen weet moet er een nieuw generaal bestuur gekozen worden, nu pater Wilmer tot bisschop benoemd is. Ons kapittel mag twee afgevaardigden kiezen en hun plaatsvervangers voor het kapittel in Rome. Naast dit agendapunt komt ook aan de orde welk verslag wij over onze confederatie presenteren in Rome en welke aanbevelingen we willen geven voor de komende zes jaar.

Onze regels schrijven voor dat iedere medebroeder agendapunten kan inbrengen voor het kapittel. Bij deze bent u dus uitgenodigd door te geven wat u graag op het kapittel behandeld wil zien.

Wilt u dat doen voor 22 mei, dan kunnen de agendapapieren nog tijdig naar de leden van het kapittel worden gestuurd.

Laten we hopen en bidden dat de kapittels goed mogen verlopen… in Asten , in Rome en in al die andere plaatsen van de congregatie.

Koos de Rooij scj

 

Terug naar boven