Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

KoosDeRooij-

Beste medebroeders,

Omdat Wilbert niet aan de bestuursvergadering kon deelnemen, neemt ondergetekende zijn taak over om u verslag te doen van de bijeenkomst van 4 juli. Zoals gewoonlijk bespraken we eerst het wel en wee van onze medebroeders in Vlaanderen en Nederland. Gelukkig zijn er geen ernstig zieken onder ons, maar dat we alsmaar ouder worden is wel te merken, want meerderen lijden onder allerlei ongemakken. Het is geruststellend dat er over het algemeen voldoende zorg aanwezig is die deze lasten wat kan verzachten. Dat geldt voor het Josefklooster in Nijmegen en ook voor het Heilig Hartklooster, zoals u weet tegenwoordig op twee locaties gevestigd. In Asten zelf waar de zorg van de Waalboog is weg gevallen, voldoet de thuiszorg tot nu toe tot tevredenheid, naast de hulp die door enkele medewerkenden van het klooster zelf geleverd wordt. In de andere locatie te Teteringen krijgen de bewoners ook de nodige ondersteuning… Natuurlijk kan het altijd beter, maar men is over het algemeen tevreden. Eind deze maand verhuizen weer twee bewoners van Asten naar Teteringen. Dan telt dat deel van de communiteit negen personen. De ‘achterblijvers ‘in Asten moeten gaan wennen aan het wonen met minder medebroeders in het ‘grote’ klooster.

WilbertBekedam

In het openingsgebed moesten we deze keer p. Guus Driedonkx herdenken. Na afloop van dat gebed praatten we nog even na over hem en zijn levensloop. Onder andere dat hij nogal wat publicaties op zijn naam heeft staan; overigens niet alle even leesbaar voor de niet-geschiedkundige. Maar één publicatie - die over de eerste volgelingen van p. Dehon - opende ons wèl de ogen voor de uiterst wankele basis waarop de Congregatie gegrondvest werd. Mensen zonder enige noemenswaardige opleiding werden voor allerlei zware taken ingezet. Eigenlijk klonk in dat artikel door dat het een wonder is dat de Congregatie tot stand gekomen is.

19 december 2011, N.a.v. het rapport van Deetman, scrijft het Bestuur van de Ned. Prov. SCJ

Afschuwelijk, ontluisterend.

Afschuwelijk. Wat voor jonge mensen een begeleiding naar een waardevol en goed leven had moeten zijn, is voor een aantal van hen het begin geweest van een trauma dat levenslang is meegedragen. Veel jonge mensen waren aan de zorg van onze medebroeders toevertrouwd vanwege een kwetsbare levenssituatie of vanwege hun idealen. In internaten, voogdijhuizen, seminaries. Er is van hen ernstig misbruik gemaakt. En er was voor hen geen mogelijkheid om bescherming hiertegen te krijgen. Zelfs later was er amper of geen erkenning van wat hen is aangedaan.

Terug naar boven