Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

Tijdens de provincieraad gehouden op 25 oktober 2017 in ons Heilig Hart Klooster te Asten, hebben de leden weer kunnen kiezen voor de samenstelling van een nieuw bestuur van de Confederatie van onze beide provincies. Dat er vertrouwen is in de huidige provinciaal overste en zijn raadsleden, blijkt wel uit de keuze die gemaakt is. Vanaf 1 januari 2018 bestaat het bestuur gedurende een triënnium uit:

Pater Koos de Rooij, provinciaal overste

Pater Jan Aarts, 1e raadslid en vice provinciaal overste

Pater Wilbert Bekedam, 2e raadslid

Pater Wim Halters, 3e raadslid

Pater Lambert Croimans, 4e raadslid

Pater Rein van Langen, 5e raadslid

Vanuit het Generaal Bestuur is goedkeuring verleend. Wij wensen het nieuwe bestuur veel wijsheid toe.

 

KoosDeRooij-

Beste medebroeders,

Op 25 oktober heeft de provincieraad het huidige bestuur van de confederatie herkozen. Inmiddels is ook de bevestiging van deze keuze door het generaal bestuur binnen. Dat het bestuur een nieuw mandaat zou krijgen, was geen verrassing, gezien de uitkomst van de peiling en gezien ook dat alle bestuursleden in de eerste stemronde een ruime meerderheid kregen. Dat zegt iets over het vertrouwen van de medebroeders in de bestuurders. Het bestuur is dankbaar voor deze steun in de rug en kan met goede moed per 1 januari aan zijn tweede termijn beginnen.

WilbertBekedam

In ons openingsgebed memoreerden wij onze overleden medebroeder Ruud Berns. Even daarna hadden we het over het jubileum van Br. Marius: lief en leed liggen soms dicht bij elkaar. Ook p. Frans van der Hoff had te maken met malheur: de aardbevingen in Mexico hebben ook bij hem huisgehouden.

19 december 2011, N.a.v. het rapport van Deetman, scrijft het Bestuur van de Ned. Prov. SCJ

Afschuwelijk, ontluisterend.

Afschuwelijk. Wat voor jonge mensen een begeleiding naar een waardevol en goed leven had moeten zijn, is voor een aantal van hen het begin geweest van een trauma dat levenslang is meegedragen. Veel jonge mensen waren aan de zorg van onze medebroeders toevertrouwd vanwege een kwetsbare levenssituatie of vanwege hun idealen. In internaten, voogdijhuizen, seminaries. Er is van hen ernstig misbruik gemaakt. En er was voor hen geen mogelijkheid om bescherming hiertegen te krijgen. Zelfs later was er amper of geen erkenning van wat hen is aangedaan.

Terug naar boven