Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

KoosDeRooij-

Beste medebroeders,

Op 30 mei hebben we in Asten ons kapittel gehouden. Daar zijn de paters Wilbert Bekedam en Jan Aarts als afgevaardigden naar het generaal kapittel gekozen. Dat algemeen kapittel vindt plaats in Rome van 14 tot 27 juli. De delegatie kreeg enkele suggesties mee voor het beleid van het nieuwe generaal bestuur: zet het onder het vorige bestuur ingezette beleid door met aandacht voor de entiteiten met vooral ouder wordende medebroeders ,zoals onze NLV. Misschien kunnen andere provincies hun voordeel ermee doen , als ze vernemen hoe wij de voltooiing van de SCJ in de Lage Landen proberen te realiseren… als het aan ons ligt zo lang mogelijk zelfstandig, in goede verstandhouding met het geheel van de congregatie.

WilbertBekedam

In het openingsgebed moesten we deze keer p. Guus Driedonkx herdenken. Na afloop van dat gebed praatten we nog even na over hem en zijn levensloop. Onder andere dat hij nogal wat publicaties op zijn naam heeft staan; overigens niet alle even leesbaar voor de niet-geschiedkundige. Maar één publicatie - die over de eerste volgelingen van p. Dehon - opende ons wèl de ogen voor de uiterst wankele basis waarop de Congregatie gegrondvest werd. Mensen zonder enige noemenswaardige opleiding werden voor allerlei zware taken ingezet. Eigenlijk klonk in dat artikel door dat het een wonder is dat de Congregatie tot stand gekomen is.

19 december 2011, N.a.v. het rapport van Deetman, scrijft het Bestuur van de Ned. Prov. SCJ

Afschuwelijk, ontluisterend.

Afschuwelijk. Wat voor jonge mensen een begeleiding naar een waardevol en goed leven had moeten zijn, is voor een aantal van hen het begin geweest van een trauma dat levenslang is meegedragen. Veel jonge mensen waren aan de zorg van onze medebroeders toevertrouwd vanwege een kwetsbare levenssituatie of vanwege hun idealen. In internaten, voogdijhuizen, seminaries. Er is van hen ernstig misbruik gemaakt. En er was voor hen geen mogelijkheid om bescherming hiertegen te krijgen. Zelfs later was er amper of geen erkenning van wat hen is aangedaan.

Terug naar boven