Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

KoosDeRooij-

Beste medebroeders,

Dinsdag, 6 februari, zijn Wim Blok en ik verhuisd naar Park Zuiderhout. Een gedenkwaardige dag: ons Sint Jansklooster in Den Haag is definitief gesloten en we maken een begin met onze vestiging in Teteringen.

Hoewel de overgang voor ons groot is, begint het leven in de nieuwe omgeving al aardig te wennen.

WilbertBekedam

In ons openingsgebed gedachten we deze keer pater Jan van Meer, die plotseling overleden is. Er waren veel mensen op zijn uitvaart: een goed teken! Door zijn wegvallen is er een vacature in de Vlaamse én de Nederlandse beleggingscommissie. De beide commissies gaan zien óf en hoe ze pater Van Meer gaan vervangen.

In Asten is er hoog bezoek geweest: p. Luca Zottoli, de generaal econoom kwam langs, met een assistent en met de econoom van de Duitse provincie, om te zien hoe de zaken – de verkoop – ervoor stonden. Ook het Graf van p. Prévot kwam ter sprake: mogelijk wordt het - nogmaals! – verplaatst naar Duitsland of naar Rome. Rome zal daar te zijner tijd over beslissen.

19 december 2011, N.a.v. het rapport van Deetman, scrijft het Bestuur van de Ned. Prov. SCJ

Afschuwelijk, ontluisterend.

Afschuwelijk. Wat voor jonge mensen een begeleiding naar een waardevol en goed leven had moeten zijn, is voor een aantal van hen het begin geweest van een trauma dat levenslang is meegedragen. Veel jonge mensen waren aan de zorg van onze medebroeders toevertrouwd vanwege een kwetsbare levenssituatie of vanwege hun idealen. In internaten, voogdijhuizen, seminaries. Er is van hen ernstig misbruik gemaakt. En er was voor hen geen mogelijkheid om bescherming hiertegen te krijgen. Zelfs later was er amper of geen erkenning van wat hen is aangedaan.

Terug naar boven