Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

KoosDeRooij-

Beste medebroeders,

Op 6 april werden we als congregatie overvallen door het bericht dat onze pater generaal, Heiner Wilmer , benoemd is tot bisschop van het diocees Hildesheim in Duitsland. Voor Heiner een hele eer en op hem moge Gods zegen rusten bij het uitoefenen van zijn taak als bisschop. Voor onze congregatie heeft het vertrek van de generaal nogal wat gevolgen. U kunt hierover al lezen in bijgaande brief van de plaatsvervangend overste, pater Carlos Enrique Caamano Martin.

In onze confederatie beleven we ook bijzondere weken: woensdag is een vergadering van de provincieraad. Daar komt aan de orde wat er zo leeft in onze provincies. En in Asten is alles gericht op het afscheid van de Waalboog en het komende vertrek van de eerste vijf medebroeders naar Park Zuiderhout in Teteringen, resp. : 17, 18 en 19 april Laten we hopen en bidden dat alles naar wens zal verlopen.

Koos de Rooij scj

WilbertBekedam

In ons openingsgebed moesten we deze keer p. Martien van Ooij gedenken, evenals de zus van p. Testelmans. Dat zij mogen rusten in de vrede van de Heer.

We keken nog even terug naar de bezinningsbijeenkomsten in Nijmegen en Asten. Die zijn plezierig verlopen en voldoen dus blijkbaar aan de behoefte.

19 december 2011, N.a.v. het rapport van Deetman, scrijft het Bestuur van de Ned. Prov. SCJ

Afschuwelijk, ontluisterend.

Afschuwelijk. Wat voor jonge mensen een begeleiding naar een waardevol en goed leven had moeten zijn, is voor een aantal van hen het begin geweest van een trauma dat levenslang is meegedragen. Veel jonge mensen waren aan de zorg van onze medebroeders toevertrouwd vanwege een kwetsbare levenssituatie of vanwege hun idealen. In internaten, voogdijhuizen, seminaries. Er is van hen ernstig misbruik gemaakt. En er was voor hen geen mogelijkheid om bescherming hiertegen te krijgen. Zelfs later was er amper of geen erkenning van wat hen is aangedaan.

Terug naar boven