Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

KoosDeRooij-

Beste medebroeders,

Op 25 oktober komt de provincieraad in nieuwe samenstelling voor het eerst bijeen. Vernieuwing is er steeds na drie jaar en de eerste taak is de verkiezing van het provinciaal bestuur. Die verkiezing is dus de belangrijkste taak tijdens deze vergadering.

WilbertBekedam

In ons openingsgebed memoreerden wij onze overleden medebroeder Ruud Berns. Even daarna hadden we het over het jubileum van Br. Marius: lief en leed liggen soms dicht bij elkaar. Ook p. Frans van der Hoff had te maken met malheur: de aardbevingen in Mexico hebben ook bij hem huisgehouden.

19 december 2011, N.a.v. het rapport van Deetman, scrijft het Bestuur van de Ned. Prov. SCJ

Afschuwelijk, ontluisterend.

Afschuwelijk. Wat voor jonge mensen een begeleiding naar een waardevol en goed leven had moeten zijn, is voor een aantal van hen het begin geweest van een trauma dat levenslang is meegedragen. Veel jonge mensen waren aan de zorg van onze medebroeders toevertrouwd vanwege een kwetsbare levenssituatie of vanwege hun idealen. In internaten, voogdijhuizen, seminaries. Er is van hen ernstig misbruik gemaakt. En er was voor hen geen mogelijkheid om bescherming hiertegen te krijgen. Zelfs later was er amper of geen erkenning van wat hen is aangedaan.

Terug naar boven