Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

DSC 3387 2Op woensdag 19 april 2017 is in het Heilig Hart Klooster te Asten weer de halfjaarlijkse provincieraad gehouden van de Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie. De leden van de provincieraad en diegenen die er ambshalve bij aanwezig waren, werden weer zoals gebruikelijk gastvrij ontvangen door de communiteit.

Deze keer was er een vertegenwoordiger bij van het Generaal Bestuur in Rome, Pater Arthur Sanecki. Hij heeft verteld over het beleid van de Curia en de geplande bijeenkomsten wereldwijd. In december 2017 zal hij terug komen voor een bezoek, samen met Generaal Overste, Pater Heiner Wilmer.

Na de fijne middagmaaltijd en voor sommigen het opzoeken van een "luie stoel", werd de vergadering hervat en is met name gesproken over de actuele situatie ten aanzien van de kapittelbesluiten uit 2014.

Op 25 oktober is er de volgende provincieraad. Wederom een belangrijke, want dan heeft ze de taak om een nieuwe provinciaal en zijn raadsleden te kiezen voor de komende drie jaar.

KoosDeRooij-

Beste medebroeders,

Jammer genoeg komt er een eind aan de traditie bij ons sinds de begin zeventiger jaren. Toen de missieprocuur naar Gerlach verhuisde, is het idee opgekomen om jaarlijks de familie van onze missionarissen uit te nodigen voor een ontmoetingsdag.

WilbertBekedam

In ons openingsgebed moesten we deze keer, bij alle andere medebroeders en bekenden, p. Kees van Paassen herdenken. Vrij plotseling overleed hij in de nacht tussen Pinksteren en de 2e Pinksterdag. Moge hij en al die anderen rusten in de vrede van de verrezen Heer. Ook de uitvaartdienst van p. Eugène Quanjel kwam aan de orde: een mooie, waardige en stemmige viering.

19 december 2011, N.a.v. het rapport van Deetman, scrijft het Bestuur van de Ned. Prov. SCJ

Afschuwelijk, ontluisterend.

Afschuwelijk. Wat voor jonge mensen een begeleiding naar een waardevol en goed leven had moeten zijn, is voor een aantal van hen het begin geweest van een trauma dat levenslang is meegedragen. Veel jonge mensen waren aan de zorg van onze medebroeders toevertrouwd vanwege een kwetsbare levenssituatie of vanwege hun idealen. In internaten, voogdijhuizen, seminaries. Er is van hen ernstig misbruik gemaakt. En er was voor hen geen mogelijkheid om bescherming hiertegen te krijgen. Zelfs later was er amper of geen erkenning van wat hen is aangedaan.

Terug naar boven