Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

KoosDeRooij-

Beste medebroeders,

Zoals gebruikelijk begon de augustusvergadering van het provinciaal bestuur met het doornemen van het wel en wee van onze communiteiten in de confederatie en met dat van de afzonderlijke medebroeders. Gelukkig zijn er geen alarmerende berichten, al wordt de gezondheid van enkelen wel heel broos, met name van pater Guus Driedonkx. Ook broeder Ruud Berns in Chili is ernstig ziek.

WilbertBekedam

Het bestuur begon, zoals gebruikelijk met gebed. Deze keer moest p. Albert Vander Elst herdacht worden, die net de avond voor de vergadering overleden was. Pater Vander Elst heeft veel betekend voor de Vlaamse provincie, maar ook voor de Congregatie als geheel. Hij had zitting in menig bestuur en heeft op allerlei manieren bijgedragen aan velerlei projecten. Pater Albert had ook veel gevoel voor humor en kon goed luisteren. Hij hield, op zijn tijd, van het goede leven, kortom een bestuurder met een menselijk gezicht en een groot hart. We zijn hem dankbaar en zullen hem missen, al vertrouwen we op een weerzien bij onze hemelse Vader.

19 december 2011, N.a.v. het rapport van Deetman, scrijft het Bestuur van de Ned. Prov. SCJ

Afschuwelijk, ontluisterend.

Afschuwelijk. Wat voor jonge mensen een begeleiding naar een waardevol en goed leven had moeten zijn, is voor een aantal van hen het begin geweest van een trauma dat levenslang is meegedragen. Veel jonge mensen waren aan de zorg van onze medebroeders toevertrouwd vanwege een kwetsbare levenssituatie of vanwege hun idealen. In internaten, voogdijhuizen, seminaries. Er is van hen ernstig misbruik gemaakt. En er was voor hen geen mogelijkheid om bescherming hiertegen te krijgen. Zelfs later was er amper of geen erkenning van wat hen is aangedaan.

Terug naar boven