Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

DiakonieDe Priesters van het H.Hart zetten zich in voor hen aan wie het in eigen land en elders in de wereld aan menselijke waardigheid ontbreekt, die gekwetst, gemarginaliseerd en bedreigd zijn in hun leven.

Daartoe bieden zij in Nederland aan personen en groepen, parochies, protestantse gemeenten en aan dekenaten hun diensten aan.

Door een Megafoondienst versterkt de Diakonale spiritualiteit het geluid van maatschappelijk onrecht.

Zij die zich op zorgplekken in onze samenleving inzetten kunnen een beroep doen op onze diakonale spiritualiteit:

Rond armoede, asielzoekers, dak- en thuislozen, straatpastoraat, aids, verslaving en landbouw.

Terug naar boven