Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

De Priesters van het Heilig Hart zetten zich in voor het ontwikkelen van Diakonale Zorg-en Werkplekken in de Stad.

Zij laten zich hierbij inspireren door de werken van barmhartigheid.

Hieronder wordt beschreven wat zij onder diakonale zorg- en werkplekken verstaan: Rechtvaardigheid en Vrede

WereldOnze wereld

In onze tijd lijkt de mensheid steeds meer zoekende.

Een kleurrijke mensenstroom, verschillend in cultuur, ras, taal en godsdienst trekt aan ons voorbij en omringt ons.

Dwars door deze onrustig zoekende menigte heen loopt een kloof.

Een steeds groeiende kloof tussen bezitters en kanslozen, tussen machtigen en ontrechten, tussen oorlogszuchtigen en vredeszoekers, tussen rijken en armen.

Zoekers naar GelukGeluk

Ofschoon we steeds individualistischer worden raken we desondanks meer op elkaar betrokken. We hebben een gemeenschappelijk doel: wij zijn "zoekers naar geluk"; geluk waar we allemaal evenveel recht op hebben.

Zeker in het Europa van nu mogen we ons gelukkig prijzen met de welvaart en ons welbevinden. Tegelijkertijd moeten we ons meer openstellen voor de keerzijde: de mensonterende armoede, de ongerechtigheid om ons heen en de aantasting van ons milieu. We dienen de vraag te stellen: waar ligt het ware geluk voor onszelf en voor de mensen die ons omringen ?

HartBehoefte aan een hart

Onze wereld heeft behoefte aan menselijkheid, leefbaarheid, rechten voor allen, respect voor het leven en solidariteit met elkaar.

Door de geschiedenis heen hebben mensen de roepstem "om een hart voor de wereld" gehoord. In antwoord hierop zijn zij begonnen om een wereld te scheppen met als fundament: rechtvaardigheid en liefde.

(uit de Folder scj;"Behoefte aan een Hart" (1994­)

ZoekenWie zijn die eenzame zoekers?

Bladerend in de oude catechismus komen we de werken van Barmhartigheid tegen met name:

Dorstigen laven, zieken bezoeken, gevangenen verlossen, vreemdelingen herbergen, naakten kleden, de doden begraven, hongeren spijzigen.

Allemaal groepen van mensen in onze samenleving die behoefte hebben aan een hart. We weten dat deze groepen van mensen en nog vele andere tot op de dag van vandaag bestaan. Mensen aan de rand van de samenleving.

Van de andere kant weten we ook, dat deze opgesomde groepen niet alle groepen uit onze samenleving zijn. Maar veel meer. Het is een keuze die we gemaakt hebben. We twijfelen niet aan de onvolledigheid van deze opsomming.

Wat heeft "doden begraven" te maken bij de werken van Barmhartigheid ? Het gaat terug naar de tijd van epidemieën toen er geen familie meer was om hen te begraven. We herkennen dit ver­schijnsel nu ook als we beelden zien uit Rwanda, waar de vermoorden op straat blijven liggen of in de rivier gedumpt. Voor onze streken geldt dit niet zo zeer. Wel de vraag hoe kunnen we het beste afscheid nemen van onze overledenen. Je kunt er ineens mee geconfronteerd worden. Daar willen wij wat gedachten over geven.

MinstenDienst aan de Minsten

We hebben als SCJ gemeenschap de diaconie hoog in het vaandel: de zorg voor elkaar, mensendienst, minstendienst. Diaconie is voor ons: het hart van de geloofsgemeeenschap.

Pater Jozef Wresinski - stichter van de vierde wereld beweging "Aide à Toute Détresse", afgekort A.T.D. - heeft op 17 oktober 1987 te Parijs een gedenksteen gewijdt, waarop de volgende woorden staan:

"Daar waar mensen zijn veroordeeld om te leven in de miserie, worden de rechten van de mens geschonden. Zich aan een te sluiten om deze rechten te doen respecteren is één heilige plicht­."

Er over nadenken heeft niet alleen als doel om iets over hen te horen of vooroordelen weg te nemen, maar is volgens de spiritualiteit van pater Wresinski op de eerste plaats bewust worden dat armen evangeliseren betekent dat zij reeds geëvangeliseerd zijn. God is immers bij hen aanwezig.

"wie zijn het die God gestalte geven in deze wereld? Niet zij waarvan men het denkt. Het zijn zij die Hem in Geest en Waarheid aanbidden in het diepst van hun ellende, geduldig, moeizaam, van dag tot dag."

De bedoeling van de verkondiging is op de eerste plaats om ons door hen te laten evangeliseren. Het ontdekken van Jezus van Nazareth in de armen is een bevrijdende ervaring. Zij is de basis van alle expliciete verkondiging van het Evangelie.

 

Het is rond de armsten der armen dat Jezus bij voorkeur
de "verstrooide kinderen Gods verzamelt" 

Terug naar boven