Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

Missiehuis Christus Koning

Christus Koning is gebouwd in 1930. Het was een Klein-Seminarie, waar jongens vanaf 11 jaar intern een middelbare schoolopleiding volgden met het doel om priester te worden. De leerstof besloeg de eerste drie jaren van de zes seminarieklassen. Of eigenlijk de eerste vier, omdat veel leerlingen een voorbereidend jaar nodig hadden. Na de derde klas stroomden de leerlingen door naar het Juvenaat in Bergen op Zoom, waar alle klassen vertegenwoordigd waren.

In de vijftiger jaren telde Christus Koning zo’n 160 bewoners waarvan er ruim dertig paters en broeders waren. Het gebouw staat er nog steeds, aan de Deurneseweg. Het heeft na de seminarietijd als streekschool gediend en als asielzoekerscentrum, nu is het verbouwd in appartementen.

 

 

 

 

     Lees over het leven in het Missiehuis bij Oud Leerlingen hier klikken  >>

Terug naar boven