Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

Honthorststraat

Honthorststraat 20 Amsterdam   30 december 1947- november 2000

p 30 december 1947 kocht de congregatie SCJ het huis, onder voorwaarden bepaald bij de bouw.  De grote drijfveer voor die koop was de rector van 't huis Keizersgracht 19. Pater W. Meffert, die rector was tot 1 juli 1953.
Het huis aan  de keizersgracht was veel te klein voor 't aantal paters, die werkten aan het St. Franciscus  Liefdewerk (S.F.L.) . Pater Meffert vond het huis aan de Honthorststraat  20 een ideale woning.
Maar de Koninklijke Marechaussee was voor haar werk ( sinds 1945 in pand Honthortsstraat 20) dezelfde mening toegedaan.
Pater Meffert heeft een zeer uitgebreidde briefwisseling gevoerd met verschillende instanties, voordat hij zijn zin kon krijgen. Toen dat zover was, was hij al weer opgevolgd  als rector door pater H.Nieland.

12 januari 1955 besluit het Provinciaal bestuur het huis Keizersgracht 19 te verkopen aan het St.Franciscus Liefdewerk. Kennelijk zat er schot in de kwestie.
30 maart 1955 geeft 't Provinciaal bestuur toelating de nodige kosten te maken bij de inrichting van Honthorststraat 20.Op 2 juni geeft de Koninklijke Marechaussee te kennen het huis Honthorststraat 20 te verlaten en draagt het per 1 juli 1955 over aan het provinciaal bestuur SCJ.
Men kon beginnen aan de inrichting van het nieuwe Klooster onder leiding van pate H.Nieland, die rector was tot 1 juli 1956.
Ongetwijfeld was de bewoning van het nieuwe huis een grote verbetering voor de huisvestiging van de S.F.L. paters. Het was een rustpunt in hun enerverende werkkring.
Maar in 't verloop der jaren werd hun taak meer en meer overgenomen, waardoor velen ander werk kregen toebedeeld en niet altijd in Amsterdam.
Pater Ph Heitzman was rector van 1976-1979. Hij woonde en werkte op 't Begijnhof.
De Paters Salesianen zochten voor hun werk een nieuw tehuis en zagen mogelijkheden in de Honthorststraat 20.
Pater G.Ram kwam in onderhandeling met pater Saris sb en pater Maat sb. Toen er een beslissingen genomen moesten worden kwam natuurlijk de Rector van het huis erbij. Toen bleek, dat de Salesianen niet bij de scj wilden komen wonen, maar heel het huis wilden hebben, en dat er grote veranderingen zouden worden aangebracht. En daarmee was 't dood gelopen!

De zusters "Onder de Bogen"van 't Onze Lieve Vrouwe Ziekenhuis"zochten een nieuwe woning, want hun huis werd afgebroken. Tien zusters konden worden ondergebracht in Zaandam, maar voor tien anderen zochten ze nog een oplossing.
Pater Heitzman vernam dat en begon onderhandelingen. De Provinciaal Overste der zusters kwam het huis bezichtigen en was zeer tevreden.
Na de nodige aanpassingen betrokken 10 zusters begin december 1978 het huis Honthorststraat als aparte communiteit naast die van de SCJ.
Sinds 1960 woonde in het  St.Nicolaasklooster bij het Nicolaaslyceum de communiteit van scj leraren verbonden aan de school enkele scj érs die in Amsterdam hun werkkring hadden. Daarnaast waren pasgewijde priesters SCJ die hun vorming voltooiden, in een soort stage periode. De laatste groep verdween na enkele jaren.
Het aantal scj érs verbonden  aan het Lyceum liep sterk achteruit.
Dit kleine aantal en ook het steeds kleiner aantal van scj érs in de Honthorstsraat vroeg om een oplossing. Op 1 augustu s 1985 werd pater R.van Langen rector van beide huizen. Die bleven naast elkaar bestaan totdat op 6 juni 1990 de SCJ bewoners van het Nicolaasklooster verhuisden naar de Honthorststraat waar de zusters vertrokken waren.
Na 10 jaar in November 2000 vertrokken de laatste scj naar andere huize en scj honthorststraat was niet meer !!

(geplukt uit het boekje "De historie van Honthorststraat 20.
door pater W. van der Vleuten scj) 

Terug naar boven