Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo
Klooster SCJ Lanaken

De geschiedenis van de Priesters van het H. Hart te Lanaken begint in 1921, toen Pater Kusters (een Nederlandse confrater) het landgoed "Montaignehof " kocht en er onmiddellijk zijn intrek nam. Zo was hij de eerste Priester van het H. Hart in Limburg.

Het vervallen kasteel werd opgeknapt en ingericht als internaat-juvenaat. De bedoeling was aan jongens uit grote gezinnen een kans te geven om te studeren. Vele moeilijkheden van materiële en organisatorische aard moesten worden opgelost en toch kon de school twee jaar later starten. Het zal een school worden met een hart voor leerlingen. Door de jaren heen kregen talrijke jongeren hier hun vorming en opleiding voor hogere studies. Tot 1960 voelden velen zich geroepen om toe te treden tot de Congregatie, om dan als Priester van het H. Hart te gaan werken in de missies of hier in eigen land.

achtertuinHet kleine juvenaat is intussen uitgegroeid tot het bekende H.-Hartcollege, dat een voorname plaats verworven heeft in het onderwijsnet van Limburg .Oorspronkelijk waren het alleen paters en broeders die zorgden voor onderwijs en opvoeding, maar met de jaren werd hun plaats ingenomen door lekenleerkrachten en -opvoeders, zodat thans het College volledig is toevertrouwd aan bekwame leken.

In 1988 werd een deel van het gebouwencomplex voorbehouden als klooster en zo ingericht dat wij er ons thuis voelen en het aangenaam is om te leven en te werken. Want niettegenstaande wij allen gepensioneerd zijn in het onderwijs, zijn de meesten nog actief gebleven.Onze kloostergemeenschap bestaat uit 7 leden (4 paters en drie broeders). Naast onze huiselijke taken doen we nog aan dienstbetoon voor medebroeders of naar buiten. In onze kapel verzorgen wij iedere zondag een eucharistieviering voor gelovigen uit de omgeving.
Enkele paters en broeders zetten zich nog steeds in voor het College op materieel vlak en voor de schoolpastoraal.
Anderen gaan dagelijks voor in de eucharistie bij de zusters in Lanaken of helpen in de parochies.
Sommige confraters verrichten sociaal werk bij de gehandicaptenvereniging of zorgen voor de nodige contacten met weldoeners en vrienden.

Na een lange loopbaan tussen de jeugd van Limburg vinden we nu wat meer tijd om samen gemeenschap te vormen door onze dagelijkse oefeningen van gebed, eucharistieviering en gezellig samenzijn.

Terug naar boven