Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

Sinds 22 september 1947 is op de Duivelsbruglaan 54 in Breda-Zuid (Ginneken) het Provincialaat gevestigd. Hier woonde sindsdien pater Provinciaal met nog enkele medebroeders. Op 1 januari 2006 is de Confederatie Vlaanderen-Nederland van de Priesters van het Heilig Hart (SCJ) opgericht. Hij werd telkens voor drie jaar gekozen door afgevaardigden van de communiteiten in Vlaanderen en Nederland. Het provinciaal bestuur telt naast de provinciaal overste nog vijf andere bestuursleden, die ook alle gekozen worden door de juist genoemde afgevaardigden. Vanaf 2015 woont de provinciaal niet meer in Breda.
 
Op 1 januari 2008 bedroeg het aantal leden van de Confederatie 138 (VL. 29 en NL.109). We mogen hier ook noemen de 34 Paters en Broeders van Belgische en Nederlandse afkomst die werkzaam zijn in andere provincies en daar ook lid van zijn.

Vanuit het kantoor op de Ginnekenweg 331a in Breda worden aan de Confederatie velerlei diensten verleend:

  • De Missieprocurator behartigt de belangen van de medebroeders in de verschillende missies
  • Het Provinciesecretariaat vormt de spil van alle communicatie. Verzorgt de Wegwijzer, Mededelingen, correspondentie, adressenbestand, de dossiers van de leden, het archief.
  • Vanuit het kantoor opereert ook de contactpersoon-senioren.
  • Het kantoor biedt bovendien gelegenheid voor kleinere groepen om te vergaderen.
Terug naar boven