Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo
Geschiedenis en doelstelling van de communiteit

De eerste leden van de communiteit waren pastors van de Goede Herder Parochie in Nijmegen. Verschillenden hadden in de loop van de jaren ander pastoraal werk gekregen. De binding met de parochie werd minder. Een ander reden was dat n.a.v. kapittelbesluiten een sterk beroep werd gedaan op confraters om te zoeken naar pastorale leemtes, waar de normale parochie - pastoraal om wat voor redenen dan ook niet aan toe kwamen, met in het achterhoofd: " waarvoor zou de Stichter in deze tijd gekozen hebben?"

Na bijna 25 jaar in Neerbosch - Oost gewoond te hebben is de communiteit op 31 januari 1991 verhuisd naar Klooster Jonkerbos. Dit klooster heeft de Nederlandse Provincie scj over kunnen nemen van de Broeders van Liefde , die Nijmegen gingen verlaten en vertrokken naar Eindhoven. (Hoe werkt de betekenis  de broeders van Jonkerbos door in Nijmegen ? )

Was de woning in Neerbosch - Oost eerst bedoeld als huisvestiging voor de pastores, met het starten van diaconale werken - de keuze voor de maatschappelijke kansarmen - in Nijmegen kwamen er steeds meer bewoners bij en was men daarom gedwongen uit te zien naar ruimere huisvestiging.       

Op de communiteit werd een zwaar beroep gedaan:
"Kunnen jullie onder elkaar en in de stad samen met andere parochies een diaconale spiritualiteit ontwikkelen en uit deze geest gaan werken in een diaconale zorgplek in Nijmegen?"
Na veel gepraat en onderzoek heeft de communiteit gekozen om in samenwerking met mensen uit hulpverlenende instanties vanuit deze geest een opvang op te zetten voor dak - en thuislozen in Nijmegen. Drie mensen van de communiteit werden hiervoor geheel of gedeeltelijk vrijgesteld. Hieruit is de dagopvang van "het Kasteel" ontstaan en de eerste gasten kwamen op 26 november 1990.
Samen met vrijwilligers uit verschillende parochies is hard gewerkt om aan de dak - en thuislozen een huiskamer in de stad te geven. Centraal staat de mens als mens. Heel centraal staat in onze communiteit de "Dienst aan de Samenleving."
Een van de opdrachten was ook om te zorgen voor continuïteit van dit nieuwe project. Dit was de reden dat na enkele jaren een fusie kwam met de Hulzen,het regionale opvanghuis voor dak - en thuislozen. Tegenwoordig wordt het  Ïriszorg genoemd.

Omdat veel door beroepskrachten werd overgenomen zijn we langzaamaan uit de leidende functies gegaan.
Het werk wat wij als communiteit begonnen zijn op het Kasteel en ook het straatpastoraat  onder mensen van de straat genoemd: " Het Kruispunt" gaan door en is door anderen overgenomen.

Een confrater  van de communiteit werkt als pastoor in parochie van Anthonius Abt en een tweede als pastor bij de zusters in Nuland.
De parochie van de de Goede Herder is per 1 september 2009 teruggeven aan het Bisdom en is geen concredita meer van de SCJ.

De Goede Herder Parochie in Neerbosch - Oost Nijmegen:

Goede Herderkerk1

en Antonius Abt Parochie Neerbosch aan de Dennestraat te Nijmegen: zie website >>

antonius31

Deze twee parochies vormden samen het Parochieverband: " Hees - Neerbosch." Hoe het nu verder zal gaan door de nieuwe indelingen van het bisdom;  is kijken in het donker en ongewisse. Het gaat alleen over structuren de mens ?????? Wordt het weer een clericale kerk?
 
Door een van ons - een gediplomeerd verpleegkundige - wordt in ons Klooster   Verzorgingshuis aan de Kerkstraat bijzondere aandacht geschonken aan onze Bejaarde Confraters.

Een van onze communiteitsleden was landelijk voorzitter van Permanent beraad inzake HIV en AIDS.

Andere elders wonende communiteitsleden in Twello, Weerselo en Oss.

Terug naar boven