Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

In 1908 openden de priesters van het H.Hart een Noviciaat in Asten; het huidige klooster werd gebouwd in 1928. Ruim 1000 jongelui hebben hier hun vormingsjaar doorgebracht. Later trokken zij naar de missielanden: Congo en Cameroen in Afrika: Argentinië, Chili en Brazilië in Zuid Amerika; Indonesië in Azië. Of ze werkten in Europese landen als Finland, Engeland, Duitsland. Velen bleven in Nederland voor het onderwijs of voor sociaal werk en pastoraal (gezins- en jeugdwerk in de grote steden, kinderbeschermingswerk, clubhuiswerk op woonwagenkampen, pastoraal in de gevangenissen en verzorgingshuizen). Zij gaven vorm aan de idealen van onze Stichter Pater Dehon. 

Toen in de jaren 1960 - 1970 een crisis kwam in het kerkelijk leven, waardoor ook roepingen voor het kloosterleven terugliepen, werd het Noviciaat in Asten omgebouwd tot klooster-bejaardenhuis.

Na velen jaren hun beste krachten gegeven te hebben , hier of in de missie, komen ze weer samen in het Klooster - verzorgingshuis.

Het H.Hartklooster van de Priesters van het Heilig Hart te Asten als noviciaatshuis en als kloosterbejaardenoord. 
1908-2008, p. G. Driedonkx scj Nijmegen 2008

1.- STICHTING VAN HET NOVICIAAT TE ASTEN
.

Gedurende het eerste Generaal Kapittel van de Priesters van het H. Hart van september 1886 had Mgr. Thibaudier, Bisschop van Soissons, aan Pater Dehon verlof gegeven om in de gebouwen van het noviciaat te Sittard, maar in een aparte afdeling, een voorlopige apostolische school te beginnen, maar met niet meer dan 10 leerlingen.

Lees meer...

Terug naar boven