Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

“Zie daar het Hart, dat de mensen zozeer bemind heeft”.

Op zondag 3 juni 2018 is in het Sint Jozefklooster te Nijmegen van ons heengegaan onze medebroeder, lid van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse provincie van de Priesters van het H. Hart van Jezus,

PATER PETRUS EGIDIUS FRANCISCUS DRIEDONKX SCJ

geboren op 7 mei 1928 te Bergeijk

geprofest op 8 september 1948 te Asten

priester gewijd op 18 juli 1954 te Nijmegen

Na zijn priesterwijding vertrok Guus in 1956 naar Chili, waar hij 50 jaar werkzaam is geweest. Afgezien van 4 jaar als leraar aan het seminarie in San Bernardo is hij al die tijd pastor geweest, in verschillende parochies. Een pastor toegewijd aan zijn mensen, levend midden tussen hen in.

In september 1988 werd hij tevens in Rome archivaris van de congregatie, een functie die hij combineerde met het pastoraat in Chili: hij reisde vrijwel elk jaar op en neer. Door zijn archiefwerk werd hij zo ook goed bekend met de geschiedenis en de huidige situatie van onze congregatie.

In 2006 keerde Guus terug naar Nederland en vestigde zich in het Nijmeegse Sint Jozefklooster. Hij werd daar gedurende 10 jaar conrector, met veel zorg voor zijn communiteit.

Wij missen in Guus een waardevolle medebroeder.

Gedenken wij pater Guus Driedonkx in onze gebeden.

We nemen afscheid van pater Guus Driedonkx in een Plechtige Eucharistieviering op zaterdag 9 juni 2018 om 10.30 uur in de kapel van het Sint Jozefklooster te Nijmegen. Daarna leggen wij hem te ruste op de begraafplaats in de kloostertuin.

Mede namens de familie

Provincialaat SCJ, Postbus 4609, 4803 EP Breda

J.F. de Rooij SCJ, Provinciaal Overste

Terug naar boven