Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

‘Niet ik, maar de Heer koos het beste voor mij’

Op zaterdag 24 maart 2018 overleed in het ziekenhuis te Jakarta onze

medebroeder, lid van de Regio India van de Priesters van het H. Hart van Jezus

PATER MARTINUS ANTONIUS VAN OOIJ S.C.J.

Geboren te Zeilberg-Deurne op 14 december 1935, geprofest op 8 september

1956 te Asten en priester gewijd op 23 maart 1963 te Nijmegen.

Van 23 mei 1964 tot 1994 was Martien als priester-missionaris werkzaam in het bisdom Tanjungkarang. Bijzondere aandacht had hij voor de slechte sociale en maatschappelijk situatie van met name de transmigranten. In 1968

richtte hij de stichting sociaal werk van het bisdom op. Een groot aandeel had hij in de vorming van de vrouwelijke religieuzen.

In 1994 begon hij de SCJ missie in India met het doel: profeten te zijn van sociale gerechtigheid en liefde ten dienste van de kansarmen.

In 2011 keerde hij gedwongen terug naar Indonesië Hij werd pastor in de parochie van de H. Stephanus te Jakarta.

Voor zijn verdienste als missionaris, zijn inzet voor de kansarmen ontving hij in 2005 de Koninklijke onderscheiding van de Ridder in de orde van Oranje Nassau. Een diep gelovig en bezielend missionaris was hij met een groot vertrouwen in moeder Maria.

Van Martien is afscheid genomen in een plechtige eucharistieviering in de

kerk van de H. Sthephanus parochie te Jakarta op maandag 26 maart 2018

om 9.00 uur lokale tijd. Daarna is hij begeleid naar Pringsewu, Lampung

en op woensdag 28 maart begraven op het klooster kerkhof aldaar.

Gedenken wij pater Martien van Ooij in onze gebeden.

Op donderdag 5 april om 14,30 uur is de herdenkingsdienst in de kerk van

O.L.Vrouw, Marialaan 20, 5724 AB Ommel.

J.F. de Rooij SCJ, Provinciaal Overste,Postbus 4609, 4803 EP Breda

Familie van Ooij, Clarinetweg 38, 5753 RB Deurne

Terug naar boven