Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

“Johannes zal hij heten”
God is goedgustig!
(Lukas 1,63)
Op dinsdag 23 januari 2018 is te Breda van ons heengegaan onze medebroeder, lid van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse provincie van de Priesters van het H. Hart van Jezus,
PATER JOHANNES PETRUS VAN MEER SCJ

geboren op 19 februari 1937 te Breda
geprofest op 8 september 1956 te Asten
priester gewijd op 23 december 1961 te Rome
Rector van de Franciscanessen van de H. Elisabeth

Jan heeft vanaf zijn jeugd iets te maken gehad met onze congregatie: hij is geboren achter ons grootseminarie in Liesbosch en werd er misdienaar. Elf jaar oud ging hij al naar het Juvenaat. Hij kon goed studeren en men zag in hem een toekomstige docent. Daarom is hij ook in Rome opgeleid (1958-1965). Toen hij in Nederland terugkwam om Dogmatiek te doceren werd daar net de priesteropleiding helemaal op de helling gezet. Hij heeft in Liesbosch, Nijmegen en Malpas (Engeland) korte tijd les gegeven. Daarna begon hij zijn werkzaamheden in het bisdom Breda, waarmee hij tot zijn dood verbonden is gebleven. Als districtskatecheet, als parochiepastor (o.a. in Made en Prinsenbeek), als pastor in het Bredase Ignatius Ziekenhuis (1989). In 1994 vroeg bisschop Ernst Jan deken van Breda te worden, waardoor hij tevens lid van het kapittel werd. Hij bleef dit tot 2001. Inmiddels werd hij in 1994 rector van de Zusters Franciscanessen van de H. Elisabeth. Tot zijn overlijden is hij met deze zusters sterk verbonden geweest, als pastor en adviseur van hun bestuur.
Ruim 30 jaar is Jan organisator en begeleider geweest van bedevaarten, vooral die naar Lourdes. Bij zijn afscheid is hij benoemd tot ere-kapelaan van Lourdes, een onderscheiding waar hij heel trots op was. Voor ons congregatiebestuur was hij vele jaren adviseur in financiële zaken. Daarvoor en voor alles wat hij voor ons heeft betekend zijn wij Jan dankbaar.

Gedenken wij pater Jan van Meer in onze gebeden.
We nemen afscheid van pater Jan van Meer in een Plechtige Eucharistieviering op maandag 29 januari 2018 om 11.00 uur in Michaëlkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda. Daarna leggen wij hem te ruste op de kloosterbegraafplaats in Asten, Wilhelminastraat 24, 5721 KJ Asten.

Mede namens de Familie van Meer
Provincialaat SCJ J.F. de Rooij SCJ
Postbus 4609, 4803 EP Breda Provinciaal Overste

Terug naar boven