Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

“Alwat je voor de minsten der Mijnen hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan. Ontvang nu het Rijk…”(Matt, 25. 40.30)

Op donderdag 19 oktober 2017 is in het Sint Jozefklooster te Nijmegen van ons heengegaan onze medebroeder, lid van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse provincie van de Priesters van het H. Hart van Jezus,

PATER MARTINUS ALPHONSUS JOSEF KONINGS SCJ

geboren op 3 februari 1930 te Hoeven

geprofest op 8 september 1951 te Asten

priester gewijd op 15 juli 1956 te Nijmegen

24 september 2000 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Martien kreeg als eerste benoeming een universitaire studie Klassieke Talen, om les te gaan geven. Dat was echter in de roerige en onzekere jaren ’60, toen onze seminaries werden gesloten. Hij heeft maar korte tijd voor de klas gestaan. Martien meende waardevoller en meer pastoraal werk te kunnen doen in onze missie in Congo, hoewel het ook daar een roerige tijd was, na de onafhankelijkheid en revoluties. Toen hij in 1983 getroffen werd door een ziekte waardoor hij blijvend ernstig gehandicapt werd, besloot hij toch in Congo te blijven werken en zich in te gaan zetten voor lotgenoten die daar weinig zorg kregen. Zo ontstond “Simama”, zijn levenswerk, de instelling waar gehandicapten werden begeleid tot zelfstandige mensen in de samenleving. Het werd een instelling die ook vanuit ons land door velen werd gesteund.

In 2013, 83 jaar oud, keerde Martien naar Nederland terug. In ons klooster In Nijmegen heeft hij zijn laatste jaren mogen beleven. Voor velen, zowel in Congo als hier, is Martien een steun en begeesterende inspirator geweest.

Gedenken wij pater Martien Konings in onze gebeden.

We nemen afscheid van pater Martien Konings in een Plechtige Eucharistieviering op dinsdag 24 oktober 2017 om 14.30 uur in de kapel van het St. Jozefklooster te Nijmegen. Daarna leggen wij hem te ruste op de begraafplaats in de kloostertuin.

Mede namens de familie

Provincialaat SCJ, Postbus 4609, 4803 EP Breda

J.F. de Rooij SCJ, Provinciaal Overste

Terug naar boven