Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

“Nu laat U, Heer, Uw dienaar in vrede heengaan, zoals U hebt beloofd.” (Lukas 2.29)

Op zondag 8 oktober 2017 is in Huize Amalia in Asten overleden onze medebroeder, lid van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse provincie van de Priesters van het H. Hart van Jezus,

PATER ANTONIUS MARTINUS VAN ROIJ SCJ

geboren op 13 september 1926 te Asten geprofest op 8 september 1948 te Asten priester gewijd op 29 november 1953 te Olinda, Brazilië

Na zijn professie en het eerste deel van zijn priesteropleiding ging Toon in 1951 op 25-jarige leeftijd naar Brazilië. Daar ontving hij de priesterwijding. Hij heeft daarna altijd in het parochiepastoraat gewerkt, 44 jaar lang. Hij voelde zich thuis bij zijn mensen daar en zij hadden graag met hem te maken. Hij was een open en toegankelijk man, die er wilde zijn voor zijn mensen. Hij werd al die jaren gesteund vanuit Asten, speciaal ook door zijn familie.

In 1999 keerde Toon definitief terug naar Nederland. Hij ging wonen in ons klooster in Asten, dichtbij zijn familie. Met hen had hij een sterke band. Ze zijn hem trouw blijven bezoeken tot aan zijn overlijden. Toon werd door ons ervaren als een hartelijke huisgenoot. Toen hij daartoe nog in staat was reed hij dagelijks op zijn fiets door het dorp en omgeving. Assisteerde als pastor in de buurt. Tot dat allemaal niet meer ging. Het laatste jaar verbleef hij in Huize Amalia om daar verzorgd te worden. Daar is hij ook overleden. Velen missen nu een aimabele vriend.

Gedenken wij Toon in onze gebeden.

Wij nemen afscheid van pater Toon van Roij op donderdag 12 oktober 2017

om 14.30 uur in een plechtige Eucharistieviering in de kapel van het H. Hartklooster, Wilhelminastraat 24, 5721 KJ Asten.

Daarna leggen we hem te ruste in onze kloostertuin.

Mede namens de familie

Provincialaat SCJ, Postbus 4609, 4803 EP Breda J.F. de Rooij, Provinciaal Overste

Terug naar boven