Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

“Alwat je voor de minsten der Mijnen hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan. Ontvang nu het Rijk…. ” (Matt. 25, 40.30)

Op zaterdag 16 september 2017 is in Santiago, Chili, van ons heengegaan onze medebroeder, lid van de Chileense provincie van de Priesters van het H. Hart van Jezus,

BROEDER RUTGERUS JOHANNES HYACINTHUS MARIA BERNS SCJ

COTÉ

geboren op 18 mei 1940 te Nijmegen

geprofest op 8 september 1960 te Helmond

Ruud werd tijdens zijn vorming tot broeder in het juvenaat van Sittard tevens opgeleid tot timmerman. Na zijn professie in 1960 werd hij benoemd in Liesbosch en drie jaar later in Bergen op Zoom. In 1966 kreeg hij de kans om mee te gaan werken in onze toen nog jonge SCJ-nederzetting in Chili. Die mogelijkheid greep hij graag aan en hij heeft daar geen spijt van gehad. Hij heeft er tot zijn overlijden gewoond en gewerkt, met volle toewijding en enthousiasme In 1991 is hij lid geworden van de toen opgerichte Chileens provincie. In ons college in Santiago heeft hij zich ingezet voor de vorming en scholing van vele honderden jonge mensen. Zelf had hij zich daarop voorbereid tijdens een 10 jaar durende studie in middelbaar en universitair onderwijs: cum laude is hij toen geslaagd als leraar met als specialisatie Wiskunde.

Een zware ziekte betekende uiteindelijk het einde van dit waardevolle leven van onze (mede)broeder Ruud. In Chili hebben velen dankbaar afscheid van hem genomen.

Gedenken wij broeder Ruud Berns in onze gebeden.

Op zondag 17 september 2017 is afscheid van hem genomen in de sportzaal van het Colegio Sagrada Corazón te Santiago. Aansluitend is hij begraven op het SCJ kerkhof te Santiago.

Mede namens de familie

Provincialaat SCJ J.F. de Rooij SCJ, provinciaal overste

Postbus 4609, 4803 EP Breda

Terug naar boven