Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

“Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken”. (Matt)

Op maandag 10 juli 2017 is in Huize Rosa te Nijmegen van ons heengegaan onze medebroeder, lid van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse provincie van de Priesters van het H. Hart van Jezus,

PATER MATTHEUS THEODORUS MARIA HOLLAND SCJ

geboren op 18 mei 1927 te Gendt
geprofest op 8 september 1947 te Asten
priester gewijd op 19 juli 1953 te Nijmegen

In 1940 begon Thijs aan zijn opleiding voor het priesterschap: in Helmond, Nijnsel en Bergen op Zoom. De oorlog heeft die studie wel sterk beïnvloed. De eerste benoeming na zijn priesterwijding was propagandist in Asten, waar hij na twee jaar assistent van de novicenmeester werd. Hij deed dit kennelijk zó goed dat hij in 1959 gevraagd werd om novicenmeester te worden in onze Engelse provincie. Na acht jaar werd hij in Hull werkzaam in het zeeliedenapostolaat. Dat werk lag hem na aan het hart. In 1969 werd hij havenaalmoezenier in de grote haven van Rotterdam en tevens directeur van Stella Maris. In 1984 werd Thijs in dezelfde stad plebaan van de bisschopskerk, en dat 12 jaar lang. In 1996 wilde Thijs het wat kalmer aan gaan doen, in ons klooster in Den Haag, waar hij toch vaak pastoraal werk kon doen. Bovendien kon hij daar zijn hobby dienstbaar maken voor onze provincie: de zorg voor onze postverzameling. In 2008 verhuisde Thijs naar ons klooster in Nijmegen. Hij bleek steeds meer zorg nodig te hebben. Tenslotte moest die uit handen worden gegeven in een verpleeghuis. De laatste periode van Thijs’ leven was zwaar.
Wij nemen nu afscheid van een toegewijde en nauwgezette medebroeder.

Gedenken wij pater Thijs Holland in onze gebeden.

We nemen afscheid van pater Thijs Holland in een Plechtige Eucharistieviering op vrijdag 14 juli 2017 om 11.00 uur in de kapel van het St. Jozefklooster te Nijmegen. Daarna leggen wij hem te ruste op de begraafplaats in de kloostertuin.

Mede namens de familie
Provincialaat SCJ J.F. de Rooij SCJ, provinciaal overste
Postbus 4609, 4803 EP Breda

Terug naar boven