Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

“Moge de vlam van de hoop onze weg verlichten.”

Op dinsdag 4 juli 2017 is in het Elkerliekziekenhuis in Helmond overleden onze medebroeder, lid van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse provincie van de Priesters van het H. Hart van Jezus,

PATER ALBERT VANDER ELST SCJ

geboren op 28 januari 1925 te Zaventem geprofest op 24 september 1945 te Brugelette priester gewijd op 13 juli 1952 te Leuven

Door een inspirerende onderpastoor in Zaventem werd de 14-jarige Albert, lid van de toen populaire Kajotters, op het idee gebracht om priester te worden. Hij ging studeren in het H.Hartcollege te Tervuren. Daar begon zijn levenslange band met onze Congregatie. Als pater heeft hij vele jaren in het onderwijs gewerkt: in het college van Tervuren als leraar, prefect en directeur; in het Sancta Maria Instituut als directeur (een meisjesschool waar hij “Ons Pa” werd genoemd).

In 1960 werd Albert lid van het bestuur van de Vlaamse provincie en bleef dat 46 jaar, van 1981 tot 1990 als provinciaal. Mede door toedoen van Albert kwam in 2006 de confederatie met de Nederlandse provincie tot stand. Ook daarin werd hij bestuurslid, tot 2012. Albert heeft zich veel beziggehouden met de veranderingen in denken en leven van onze congregatie, de spiritualiteit en daarin vooral de H. Hartdevotie gingen hem zeer ter harte.

Vanaf 1990 gaf hij in Brussel leiding aan ons interprovincaal studiecentrum.

De laatste fase van zijn leven is voor hem moeilijk geweest. Zeker ook de verhuizing van zijn geliefde Brussel naar het Nederlandse Asten, toen hij meer verzorging nodig kreeg. Wij nemen afscheid van een intelligente medebroeder, open en wijs, en een Vlaming in hart en nieren.

Gedenken wij Albert in onze gebeden.

Wij nemen afscheid van pater Albert Vander Elst op zaterdag 8 juli 2017

om 14.30 uur in een plechtige Eucharistieviering in de kapel van het

H. Hartklooster, Wilhelminastraat 24, 5721 KJ Asten. Daarna leggen

we hem te ruste in onze kloostertuin.

Mede namens de familie

Provincialaat SCJ J.F. de Rooij, provinciaal overste

Postbus 4609,

4803 EP Breda

Terug naar boven