Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

“Tot Uw dienst, in dienst van ’t Evangelie”.

Op maandag 5 juni 2017, 2e Pinksterdag, is in het Sint Jozefklooster te Nijmegen van ons heengegaan onze medebroeder, lid van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse provincie van de Priesters van het H. Hart van Jezus,

PATER CORNELIS PETRUS MARIA VAN PAASSEN SCJ

geboren op 31 december 1932 te Poeldijk

geprofest op 8 september 1953 te Asten

priester gewijd op 19 juli 1959 te Nijmegen

Kees kon goed leren. Daarom werd hij in 1955 naar Rome gezonden om daar theologie te gaan studeren. Hij promoveerde in 1967 cum laude. Inmiddels was de theologie-opleiding in Nederland niet meer in SCJ-handen. Kees zou in Indonesië die opleiding voor Indonesische medebroeders ter hand gaan nemen, maar hij moest eerst enige jaren wachten: vanwege politieke redenen werden geen Nederlanders toegelaten. In 1970 kon hij uiteindelijk in Yogyakarta zijn taak beginnen en werd er tevens rector. In 1979 vertrok hij naar Milwaukee (VS) voor een klinisch pastorale studie. Drie jaar later keerde hij terug, nu naar Palembang waar hij werkzaam werd in het parochiepastoraat.

Om gezondheidsredenen ging Kees in 2005 naar Nijmegen. Daar heeft hij zich onder andere gewijd aan een studie over de geschiedenis van SCJ in Indonesië. Het is jammer dat hij de uitgave van zijn boek daarover niet meer heeft meegemaakt.

Gedenken wij pater Kees van Paassen in onze gebeden.

We nemen afscheid van pater Kees van Paassen in een Plechtige Eucharistieviering op vrijdag 9 juni 2017 om 14.30 uur in de kapel van het St. Jozefklooster te Nijmegen. Daarna leggen wij hem te ruste op de begraafplaats in de kloostertuin.

Mede namens de familie

J.F. de Rooij SCJ, provinciaal overste

Provincialaat SCJ, Postbus 4609, 4803 EP Breda

Terug naar boven