Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

Ter herinnering aan

PATER HUUB HANSSEN
S.C.J.

(Hubertus, Lambertus)

1920 – 2016.

Huub werd op 16 december 1920 in
Deurne geboren. Hij werd gedoopt en op acht jarige leeftijd ook gevormd in de
kerk van de H. Willibrordus te Deurne. Huub was de oudste van 10 kinderen. Zijn
vader had een aannemersbedrijf. Het gezin verhuisde naar Helmond.

Na twee jaar op Missiehuis
Christus Koning in Helmond vervolgde Huub zijn gymnasiumopleiding op het
Augustinianum in Eindhoven. In die jaren was hij ook een steun voor een tante
met een jong gezin. Zij was weduwe geworden. Huub studeerde en logeerde bij
haar.

Op 8 september 1943 werd hij in
het Noviciaat te Asten lid van de Congregatie van de Priesters van het H. Hart
door het uitspreken van de kloostergeloften. Op 16 juli 1950 ontving hij te
Nijmegen de H. Priesterwijding, uit de handen van Mgr. W. Mutsaerts.

Vorig jaar juli vierden we dat
Huub 65 jaar priester was, een briljanten jubileum met een briljante jubilaris.
In die 65 jaar heeft hij veel verantwoordelijkheden naar zich toegeschoven
gekregen. En hij heeft voor vele mensen veel mogen betekenen. Als frater op het
bureau van Nijmegen had hij als heeroom Hein een belangrijke inbreng in de
roepingenpastoraal. Propagandist voor ons Groot Seminarie Liesbosch, dat werd
zijn eerste taak als priester. De contacten met mensen moeten hem hebben
geraakt. Vele jaren later, tijdens zijn verblijf in het verpleeghuis, kwam hij
daar vaak op terug, alsof hij weer onderweg was en ergens logeerde.

Na twee jaar begon zijn grote
taak op Christus Koning in Helmond. Eerst als leraar en prefect en daarna als
rector van 1957-1963. Aan Huub de taak om als rector de paters, broeders en
studenten op een goede manier door al die veranderingen heen te loodsen die in
die jaren plaatsvonden. Studenten van toen kwamen hem de laatste jaren hier in
Asten nog opzoeken.

In die jaren woonde hij ook dichter bij zijn familie. Zo kon hij er ook meer voor hen zijn en vond bij hen
ook steun en opvang.

Aansluitend volgde een benoeming als rector van het Groot Seminarie in Nijmegen. Fraters gingen in kleine
groepjes in de stad wonen. Lekenstudenten kwamen in het studiehuis op kamers wonen

Na twee jaar in 1967 werd Huub
benoemd tot provinciaal overste. Turbulente jaren. Hij heeft alle
opleidingshuizen moeten sluiten. Vele medebroeders, vooral ook jonge
medebroeders, verlieten de congregatie. Twee belangrijke initiatieven voor onze
provincie hebben in deze periode de instemming en steun van Huub gekregen: de
instelling van de Provincieraad en de oprichting van Regionale Communiteiten.
Dat boog de centrifugale krachten om naar hernieuwde verbondenheid en
betrokkenheid van alle leden.

Na zes jaar provinciaal kwam er
een grote wending in het leven van Huub. Er werd als het ware een bladzijde
omgeslagen. Hij werd rector van de Zusters Franciscanessen in Bennebroek. De
eerste jaren bezocht hij ook gepensioneerde onderwijskrachten in Haarlem en
Rotterdam, maar in 1976 werd hij pastoor in de parochie Vogelenzang (naast
Bennebroek).

Wat hij als rector voor de
zusters (tot 2007) mocht betekenen en als pastoor en later als assistent voor
de parochianen van Vogelenzang, noemt hij zelf zijn glorietijd. Huub was
creatief in de liturgie, inspirerend in zijn voorgaan, nabij en invoelend in
zijn pastorale benadering. Bij deze laatste activiteit heeft hij ook nog wel
gebruik gemaakt van technieken uit de praktijd van de hypnose. Al die jaren
genoot hij van huishoudelijke zorg eerst door mevrouw Westra in Huize Duinlust
en later door zuster Odulfa in De Ruyterlaan.

In deze periode maakte hij deel
uit van de Regionale Communiteit Amsterdam, waarvan hij ook
negen jaar rector is geweest.

In 2007 zijn de zusters verhuisd
naar Wychen en Huub is naar Asten gekomen. Al had hij zelf verwacht en gehoopt
dat hij spoedig heen zou gaan, zijn verblijf in Asten heeft toch ruim acht jaar
geduurd, met de nodige hobbels op het pad van zijn gezondheid. Hij kreeg veel
bezoek, met name van zijn familie en oud-studenten en de band met Vogelenzang
werd al die jaren warm gehouden. Hij was heel dankbaar voor de goede zorg hier
in huis, maar bleef tot de laatste dag de regie in eigen hand houden.

Zaterdagmorgen 20 februari heeft
hij nog met bezoek uit Vogelenzang door de gang gelopen.

Zaterdagavond is hij in vrede uit ons midden heengegaan.

Op donderdag 25 februari 2016
hebben we in een plechtige Eucharistieviering afscheid van Huub genomen. Op
zijn eigen aangeven zijn we begonnen met het lied van zijn verrijzenisgeloven:
“Zo vriendelijk en veilig als het licht”.

We hebben hem begraven op ons
kloosterkerkhof in Asten.

Communiteit Klooster Heilig Hart,
Asten

Rein van langen scj, rector

Terug naar boven