Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

“IN MEMORIAM

Pater Ben Niekus S.C.J. (Bernardus Hubertus Maria) (1936 – 2015)

Ben werd als enigst kind geboren op 3 november 1936 te
Bussum. Hij vond het jammer geen broers of zussen te hebben om wat met hun te
kunnen delen of hen te kunnen bezoeken. Ben wilde graag priester worden en ging
na de lagere school naar het Juvenaat te Bergen op Zoom. Zijn ouders volgden
met veel belangstelling zijn opleiding tot priester. Ben speelde tijdens de
schoolvakanties met zijn vrienden een marionettentheater en werden kinderen uit
de buurt uitgenodigd om te komen kijken. Hij had toen al belangstelling voor
toneel en muziek. Na het eindexamen in het Juvenaat ging Ben naar het noviciaat
te Asten en legde daar zijn eerste kloostergeloften af op 8 september 1956.
Daarna ging hij filosofie en theo-logie studeren te Liesbosch en Nijmegen. In
deze jaren zette Ben zich ook met veel enthousiasme in voor “actie pop”. Dit
was een poppenkast, opgezet door de fraters. De opbrengst hiervan ging naar
onze missionarissen. Hiervoor heeft Ben vele teksten geschreven. Hij vertelde
graag over deze tijd. Hij werd op 23 maart 1963 door Mgr. J. Bluijssen tot
priester werd gewijd.

Na zijn wijding ging hij naar Amsterdam om daar zijn pastoraal jaar te doen. Na
dit jaar ging hij MO Nederlands studeren en werd benoemd voor ons
kleinseminarie het “Missiehuis Christus Koning” te Helmond. In september 1966
werd hij benoemd voor het seminarie voor late roepingen Huize St. Michael te
Warnsveld. En een jaar later toen dit seminarie werd opgeheven werd hij leraar in
ons St. Janscollege te Den Haag. In november 1967 slaagde Ben voor het examen
MO Nederlands aan de Katholieke Leergangen te Tilburg.

Toen zijn vader meer zorg nodig had heeft Ben ervoor gezorgd dat hij in Den Haag
kwam wonen in de buurt van het St. Jansklooster. Zo kon hij zijn vader gemakkelijker
bezoeken en helpen als dit nodig was. Beiden hebben hiervan genoten. Zijn vele
bezoekjes aan zijn vrienden, zo ook als hij op assistentie ging en tijdens de
vakanties snorde hij met zijn onafscheidelijk brommertje het land rond tot
zelfs in Finland.

Buiten zijn lessen aan het St. Janscollege was Ben nauw betrokken bij diverse
theatergroepen en bewerkte hij ook enkele toneelstukken. Waar hij met veel
plezier aan werkte. Zo kreeg hij in de loop der jaren contact en vriendschap
met meerdere beroepsacteurs. Ondertussen werd hij lid van de redactie van
SCJ-Contact en van de Commissie voor de Nederlandse vertaling van de nieuwe
Constituties SCJ. Gedurende al deze jaren verleende hij assistentie in verschillende
parochies, o.a. de H. Benedictus te Rijswijk, de H. Paulus en de Agnes in Den
Haag.

Als laatste SCJ leraar verliet Ben in 1990 het St. Janscollege en ging toen deel
uitmaken van het pastorale team te Wateringen. Met ingang van 1 juli 1991 werd
hij benoemd tot parttime lid van het pastores-team van het dekenaat Westland en
tot assistent te Wateringen en Kwintsheul. Op 1 juli 1994 werd hij benoemd tot
assistent in de Bartholomeus parochie te Poeldijk.

Toen hij in juni 2006 ziek werd en een zware operatie onderging moest hij het
rustiger aan doen. Hierna heeft hij nog enkele malen in het ziekenhuis gelegen
en kwam zo op 15 februari 2008 naar ons kloosterverzorgingshuis het “St.
Jozefklooster” te Nijmegen. Wel een beetje met tegenzin, want hij moest afscheid
nemen van de voor hem zo vertrouwde omgeving, waar al zijn vrienden en
kennissen woonden. Maar de goede verzorging en de aandacht die hij kreeg maakte
dat hij zich hier gauw thuis voelde.

Hij kon zich uitstekend vermaken met lezen en met al zijn videobanden waarop hij
programma’s opnam die hij later nog eens wilde bekijken. Ook kon hij uren
genietent van klassieke muziek vooral luisterde naar Mozart zijn
lievelingsmuziek. In de gesprekken die we met elkaar voerden kwam zijn eigen
wil en mening sterk naar voren en reageerde hij soms fel als hij het er niet
mee eens was.

Toen een aantal maanden geleden geconstateerd werd dat hij een ongeneeslijke ziekte
had gaf hij zich over en zei, ‘och ik heb een mooie tijd gehad en daar ben ik
dankbaar voor en wil geen verdere behandelingen meer’. Tot het einde toe toonde
hij oprechte dankbaarheid voor alles wat men voor hem deed. Afgelopen zondag
ging Ben snel achteruit. Nog gesterkt door het sacrament van de zieken is hij
rustig en vredig ingeslapen in het bijzijn van zijn dierbare.

Ben, bedankt voor de jaren dat je in ons midden was, bedankt voor je broederlijke
liefde en vriendschap, bedankt ook voor de wijze waarop jij je leven samen met
ons hebt gedeeld. Moge de goede Vader je nu
troostend in de armen neemt, dat Hij je
nu voorgoed de diepste geborgenheid schenkt. Rust nu maar in Gods eeuwige vreugde, Hij zal zeker met je zijn, want je bent echt welkom bij Hem.

Op 23 oktober 2015 hebben wij in een plechtige Eucharistieviering afscheid van hem genomen en hem begraven op ons kloosterkerkhof in Nijmegen.

Communiteit St. Jozefklooster Nijmegen

Wim Halters.

Terug naar boven