Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

"Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt en Ik zal u rust en verlichting schenken" (Matt.11.28)

Op woensdag 29 oktober 2014 is in ons Klooster H. Hart te Asten van ons heengegaan onze medebroeder, lid van de confederatie van de Nederlandse en Vlaamse Provincie van de Priesters van het H. Hart van Jezus

PATER GERARDUS MAJELLA ADAM WITKAMP SCJ

geboren op 13 december 1929 te 's-Gravenhage geprofest op 8 september 1951 te Asten

student Theologie in Rome 1953 - 1956 priester gewijd op 15 juli 1956 te Nijmegen

Ger was missionaris in Frans Canada van 13 november 1957 tot 2 januari 1978. Na deze periode heeft hij zich vele jaren ingezet voor de SCJ provincie. Daarvoor kwam hij dagelijks vanuit Klein Zundert naar het kantoor en het provincialaat. Hij genoot van zijn huis en tuin waar hij zijn eigen groente en fruitbedrijfje had. Daar voelde hij zich thuis tot het moment dat hij erg veel last kreeg van longproblemen. Ger nam het wijze besluit om naar ons klooster in Asten te verhuizen. Hij ondervond daar goede verzorging en vooral ondersteuning in vaak moeilijke momenten. In overgave is hij in de vroege ochtend van 29 oktober 2014 overleden.

Gedenken wij pater Ger Witkamp in onze gebeden.

Wij nemen afscheid van pater Ger Witkamp in een Eucharistieviering op zaterdag 1 november 2014 in de kapel van het H. Hartklooster te Asten, Wilhelminastraat 24 om 14.30 uur. Aansluitend leggen wij hem te rusten op het kloosterkerkhof.

Mede namens de familie Witkamp

Provincialaat SCJ P. J. M. Schakenraad SCJ

Postbus 4609, Provinciaal Overste

4803 EP Breda

Terug naar boven