Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

IN MEMORIAM

PATER HEINZ NEDERPELT S.C.J. (Henricus Wilhelmus) (1938 – 2015)

Heinz werd geboren te Poeldijk op 13-1-1938. Hij was de op een
na jongste in een gezin van 3 jongens en 3 meisjes. Moeder was van Duitse
origine. Vader werkte in de kassen van het Westland. In 1943 kreeg hij een
aanbod om tuinman te worden van een landgoed aan de Rijn bij Remagen. Daar
groeide Heinz op en werd al heel jong misdienaar. Bij het omdragen van het
misboek moest hij op het puntje van zijn tenen gaan staan om het boek op het
altaar te krijgen. In 1948 ging het gezin weer terug naar het Westland.

In 1952 ging Heinz naar het Juvenaat in Bergen op Zoom. Op 8 september 1960 werd hij in Asten lid
van de Congregatie van de Priesters van het H. Hart van Jezus door het uitspreken
van de kloostergeloften. De H. Priesterwijding ontving hij op 8 juli 1967 te
Monster uit de handen van Mgr. M. Janssen.

Daarna begon zijn pastorale arbeid in Duitsland.
Pastoraaljaar in Düsseldorf, enkele maanden kapelaan in Düsseldorf-Gerresheim.
Daarna kapelaan in Kaarst, in Meerbusch-
Büderich en Büttgen. Van januari 75 tot oktober 81 was hij Pfarrverweser in
Witzhelden en Burscheid-Hilgen en later
godsdienstleraar in Bedburg en in Elsdorf en van 1985 tot 1987 plaatsvervangend deken
van dekenaat Bedburg.

In 1987 werd er een beroep op Heinz gedaan om pastoor te worden in Delft.

In 1992 mocht hij weer terugkeren naar Duitsland en werd pastoor te Kerpen-Sindorf, waar hij op 1
juli 2002 eervol ontslag heeft gekregen. Daarna is hij blijven wonen in Elsdorf,
waar hij veel vriendschap heeft ontvangen van het echtpaar Heinz en Karin Tüschen en vooral de laatste tijd veel steun van Karin en van mevrouw Andrea Erken.

In zijn pastorale dienstbaarheid besteedde Heinz veel aandacht aan zijn preken, niet
hoogdravend maar aansluitend bij de ervaring en beleving van mensen. In zijn
overweging bij de Uitvaart voor Heinz heeft pater Tjeu Zwakenberg dat als volgt
onder woorden gebracht.

“Pater Heinz wilde de mensen meenemen op zijn levensweg naar
God. Maar hij deed dat niet met de moraalcodex in de hand. Veelmeer met die
charismen en talenten die God hem gegeven had: in liefwaardige en gelovige
overtuiging.. naar de aard van Jezus… met achting voor waardigheid en vrijheid,
die alle mensen gegeven zijn. Heinz wilde de mensen antwoord geven op hun
levensvragen en levensangsten, hen perspectieven openen om hun leven in rust en
vertrouwen te leven.

Zijn bijzondere zorg gold de kinderen en de daklozen.
Minstens één keer per maand bezocht hij de kleuterschool en speelde daar met de
kinderen, die enthousiast waren wanneer hun pastoor verscheen. Voor zijn
misdienaars had hij altijd een paar hartelijke woorden. En tegenover de
daklozen ging niet alleen zijn portemonnee, maar ook zijn hart open.”

In Duitsland is Heinz lid geweest van onze Regionale Communiteit
Karken, medebroeders uit Nederland met een pastorale aanstelling in Duitsland. Vanaf 2001 is Heinz ook rector geweest van deze communiteit. De laatste jaren waren ze nog met z’n tweeën. Op 9 maart 2011 is de Communiteit Karken opgeheven en zijn Tjeu en Heinz adscripti van de communiteit op de
Duivelsbruglaan in Breda geworden.

Op 28 juli 2015 is Heinz van Elsdorf overgebracht naar ons
Klooster Verzorgingshuis in Asten. Zijn conditie ging snel achteruit. Gesterkt
door het Sacrament van de Ziekenzalving
is hij in de vroege morgen van zaterdag 12 september 2015 rustig ingeslapen.

Op woensdag 16 september hebben wij in een plechtige
Eucharistieviering afscheid van Heinz genomen en hem begraven op ons
kloosterkerkhof in Asten.

Communiteit Klooster Heilig Hart Asten.

Rein van Langen, met medewerking van Tjeu Zwakenberg.

Terug naar boven