Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

LEO DEHON, reeds meerdere jaren als priester werkzaam in de Noord-Franse industrie stad St.Quentin, was erg begaan met het onrecht waaronder de fabrieksarbeiders te lijden hadden.

Vooral de mensonwaardige omstandigheden waarin zij dienden te leven gingen hem ter harte.

Als vroom priester had ook hun vervreemding van Kerk en geloof hem pijnlijk getroffen. Hij zag het als een ondankbare afwijzing van Gods liefde. Hij wilde daar wat aan doen. Hij wilde hen weer bewust maken van hun waarde als "mens-van-God". Daarom ijverde hij ook voor meer rechtvaardigheid van de kant van de werkgevers.

Het verwonde hart van Jezus was voor hem het sprekende symbool van die afgewezen liefde. De alles-offerende zelfgave van Jezus van Nazareth werd een voorbeeld voor zijn inzet.

Omdat men samen meer kan dan alleen zou hij daartoe een groep mensen samenbrengen, priesters en broeders, in een religieuze gemeenschap.

Het werden:

"De Priesters van het Heilig Hart"

 

Ze zouden in gemeenschappen samenleven. 
Dat "samenleven" is voor ons heel belangrijk. 
Samen kunnen we elkaar bemoedigen. 
Samen kunnen we vreugde en ontgoochelingen delen. 
Samen kunnen we ervaringen uitwisselen en nieuwe plannen maken. 
Samen kunnen wij teken zijn van de eenheid die Jezus voor zijn leerlingen wenste.  
Door onze gelofte van celibaat willen we bekwaam blijven om ,
zonder onderscheid, van alle mensen te houden omwille van de Heer. 
Onze gelofte van gehoorzaamheid helpt ons onze taken te aanvaarden en naar best vermogen te volbrengen. 
Onze gelofte van armoede maakt ons vrij van gehechtheid aan eigen bezit. 
Zo kunnen wij leven zoals Jezus het ons heeft voorgedaan.  
Nu zijn we met ongeveer 2.500 priesters en broeders werkzaam over heel de wereld.
 

Terug naar boven