Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

"Alwat je voor de minsten der

Mijnen hebt gedaan,

heb je voor Mij gedaan.

Ontvang nu het Rijk...."

(Matt. 25 40.30)

Op dinsdag 8 april 2014 is in het Sint Jozefklooster te Nijmegen van ons heengegaan onze medebroeder, lid van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse provincie van de Priesters van het Heilig Hart,

BROEDER RUTGERUS JOHANNES PETRUS VERBEET SCJ

Geboren 18 april 1927 te Groesbeek

Geprofest 8 september 1949 te Heer

Werkzaam op het Generalaat in Rome van 4 mei 1956 tot 9 april 1998

Gedenken wij Broeder Rutgerus Verbeet in onze gebeden.

Wij nemen afscheid van broeder Rutgerus in een plechtige Eucharistieviering op zaterdag 12 april 2014 om 10.30 uur in de kapel van het Sint Jozefklooster te Nijmegen. Daarna leggen wij hem te rusten in onze kloostertuin.

Mede namens de familie

Provincialaat SCJ P. J. M. Schakenraad SCJ

Postbus 4609, 4803 EP Breda Provinciaal Overste

Terug naar boven